Hiển thị:
Trang

Senko DCN1806

Senko DCN1806

- Lồng quạt có khe hở nang quạt nhỏ, ngón tay người không thể chạm vào cánh quạt. - Người sử dụng không chạm được vào bộ phận mang điện bên tron..

490.000 VNĐ

Senko DCN1808 - 18"

Senko DCN1808 - 18"

- Lồng quạt có khe hở nang quạt nhỏ, ngón tay người không thể chạm vào cánh quạt. - Người sử dụng không chạm được vào bộ phận mang điện bên tron..

560.000 VNĐ

Senko T1882 - 18"

Senko T1882 - 18"

- Lồng quạt có khe hở nang quạt nhỏ, ngón tay người không thể chạm vào cánh quạt. - Người sử dụng không chạm được vào bộ phận mang điện bên tron..

420.000 VNĐ

Senko TC1880 - 18"

Senko TC1880 - 18"

- Lồng quạt có khe hở nang quạt nhỏ, ngón tay người không thể chạm vào cánh quạt. - Người sử dụng không chạm được vào bộ phận mang điện bên tron..

430.000 VNĐ

Senko TC1886 - 18"

Senko TC1886 - 18"

- Lồng quạt có khe hở nang quạt nhỏ, ngón tay người không thể chạm vào cánh quạt. - Người sử dụng không chạm được vào bộ phận mang điện bên tron..

450.000 VNĐ

Hiển thị từ 1 đến 5 của 5 (1 Trang)